boğa burcu ve eski edebiat konularımız

boğa burcu ve eski edebiat konularımız

boğa burcu ve eski edebiat konularımız evet arkadaslar sizlere boğa burcu asathanesini başlangıç saymak ünyanın 24 csaat meridyeni» (saat dİ I ayrılması kararlaştırıldı. Birbirinden I5* rece aralıklı olan meridyenlerin arası V« İt olacaktı. Bu usulü önce Amerika ile < ia'dakl demiryolu işletmecileri kabul r. Sonraları dünyanın başka le de tatbik edildi. ugün dünyanınKum saati, altı, üstü şiş, ortası dar bir car kabdır Ortasındaki dar boğazdan kum,boğa burcu b yandan öbür yana yavaş yavaş akar. Kumt miktarı, boğazın darlığı öyle hesap edilmişi ki, kumun üst
Güneş Saati. — Eski Mısır'da, Mezopotamya'da yaşıyan İnsanlar, bir gölgenin boyunu ö’çnyek için şehirlerin, kasabaların işlek yerlerine sütunlar dikerlerdi. Saat işini gören bu sütunlara, 
Tuvalet Sabunlan. — Çekirdek sabun yapımının aynıdır. Ancak, kullanılan ham maddeler en İyi cinsten seçilir. Kolay köpük vermesi için % 10-15 koko yağı, ayrıca biraz potasyum hidroksit katılır. Elde edilen ham sabun rendelenir, kurutulur, %8-15 nemli haldeyken, içine, renk, koku verici, cildi yumuşatıcı maddeler katılarak uzun kalıplara bastırılır.
Saydam Sabunlar. — Bunlar «koko tutkal sabunları»dır. İçine ya alkol gliserin, ya da şeker, soda katılarak yapılır. Sıcak sıvı halindeyken birdenbire soğutularak kurutulur, kalıplara bastırılır.
Arap Sabunları (Yumuşak Sabunlar). — Bunlar da tutkal sabunlarıdır. İçinde bezli yağı da bulunabilir. Bu sabunlar tuzlanmadai dondurulur, pomat kıvamında kullanılabiliı Renkleri, kokulan
Katı Tutkal Sabunlan. — Bu sabunlar, yapım sırasında çözeltiden ayrılmadan tamamı Ге tuzlanıp dondurulur. Serttir, çok iyi köpürür. Yapım sırasında verim de çok yüksektir: 100 kg. yağdan 200-250 kg. sabun elde edilir. Yalnız bu sabunlar dayanıksızdır, çok çabuk erir. Ayrıca bu sabunlar hile yapılmasına da elverişlidir: içine çok kolaylıkla doldurma maddeleri katılır, dış görünüşleri değişmez. Verimleri %300-400'e kadar çıka-b'lir.ıf din bilginlerinden ders gördü. Babasını hafırı f'çın olduğu kadar, bilgisinin derinli'^^ sâfesi^öe de çabucak yükseldi. Müderrisin 'e''öe bulundu. 1569'da II. Selim'in oğlu Şel lice y>.,rat'e Öğretmen oldu.boğa burcu günlük yorum Bu görevinde sonra arttk eHoca» unvanı ile anıldı. Mur
(abra çıktıktan sonra Hoca Sadettin Efem büyük bir nüfuz ve itibar kazandı. Bu nüfu: daha sonraki padişah III. Mehmet zamamr dâ devam etti. Bu padişahın, tarihlerimi: eE.jri Seferi» diye anılan Haçeva Meydan vaş: ra katıldı. Savaşta orduda bozgun gösterince MI. Mehmet'in yenilgiyi kabul e çeki mek istemesi üzerine. Sadettin Efeı XJun önüne dikilip atının dizginlerine y
den yetik olarak yıkarlar. Y«pıhfi tıpkı deri-Mitzıfi üıarindmkl kılları andırır. Yalnız, kıl-tar НфИгП bir uzunlukta kalır, »açlar i»e bo yuna uzar. Bir intan, »açını biç katmaz»* 70 yapında »açın 1 1 m. 50 »m. kadar olacakı lunaplanmiftır. İhtiyarlayıp ömrünü tamamlı-yan saçlar kandiliğinden dökülürler. Saçların diplarinda saçı besliyan bir «soğan»la küçük kaslar bulunur. Korktuğumuz zaman bu ka*-lar saçları, tıpkı kıllarda oldu(}u gibi, diklef-tir İr. • Korkudan saçlarım dimdik oldu» sczü bunu anlatır.
Saçların biçimi, rengi insan ırklarına göre değişir. Genel olarak «albino» (akşar, ak^m) danan, derisinde, kıllarında, gözlerinde do* puftan boya maddesi bulunmadığı için her ' yanı beyaz olanların saçları da renksiz, yani l'tayazdır.
Bütün saçların kesiti tam daire biçimi değildir. Bu, insandan insana değişir. Kesiti dâire biçimi olan saçlar uzun, düzdür; kesiti söfye (yumurta biçimi) olan saçlar dalgalı; kesiti İyice yassı olanlar da kıvırcıktır. Düz bir saç, sararak, ya da özel aletlerle ısıtıp kı-vırarok, bir süre için, dalgalı, ya da kıvırcık*
hale getirilebilir. San saçlar, çoğunlukla, ko yu renkli saçlardan daha ince, daha yumu şaktır.
Saçların ağarması içindeki «pigment denen boya maddesinin azalıp kaybolmasın dan ileri gelir (Bk. Pigment).r. Dorun, ben öa gül bahçesi vücuda getireyim ki onun ç*çckW ri yüzyıllarca solmadan taptaze kaUn.. » d* yarak en ünlü eseri olan cGoUsten»» yazmı> tır. cGülistan» (gül bahçesi) çtvtU ahi|w sanat, toplum konularını, kısa parçalar hahr de, manzum, ya da mensur olarak çok wy Ifliyen pek tanınmış, dünyanın büîu^ bel b İl dillerine de çevrilmiş bir eterdir. Edebi d (grinden ba>ka uzun zamanlar birçok w de Farsça ders kitabı olarak da kuiUnılmıst Sadî'nin bir bafka ünlü eseri de tBOıta (çiçek bahçesi )dir. eGuıistanedan biraz • ha hacimli, mensur bîr tseroir; aynı konu-boğa burcu günlük yorum sundu.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder